HealthyApp is dé gratis health app voor vrouwen in Nederland, waar je iedere dag de beste nieuwe online health content in Nederland overzichtelijk te zien krijgt.

Download HealthyApp nu gratis voor iPhone
Tech

Nieuw onderzoek: is een stabureau gezonder?

Geplaatst op 21/05/2019 door fitnl


Wat blijkt uit eerder onderzoek?

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat onder andere zit-stabureaus en computerpop-ups een positief effect kunnen hebben op het verminderen van zitgedrag. Een nadeel van deze eerdere studies is dat ze vaak van korte duur zijn geweest en er veel op- en aanmerkingen zijn over de onderzoeksopzet [1,2]. 

De huidige studie heeft daarom een langere loopduur en maakt gebruik van een controlegroep. 

Het nieuwste onderzoek

Onderzocht werd of de Stand More At Work-interventie binnen 12 maanden succesvol is om mensen minder te laten zitten. 

De studie is opgezet als een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, met metingen na 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. In totaal deden er 146 deelnemers mee. 77 van hen werden onderverdeeld in de interventiegroep en 69 in de controlegroep. De interventiegroep kreeg onder andere een verstelbare werkplek en een kussen dat het zitgedrag registreert en piept als men te lang zit. Ook was er de mogelijkheid om maandelijks met een coach te praten. 

De deelnemers uit de controlegroep kregen geen leefstijladvies, geen kussen en geen uitleg over hoe ze hun gedrag kunnen veranderen. Wel ondergingen ze na 3, 6 en 12 maanden een gezondheidscheck.

Lees verder op www.fit.nl